Reviews and reactions

Jan-Willem de Goeij, maart 2015

Selma Sevenhuijsen heeft het wederom gedurfd haar dromen te volgen. Zij stapt in de voetsporen van een vrouw uit de vroege middeleeuwen. Deze Matilda liet het hoogste wereldlijke gezag naar Canossa gaan en volgde haar eigen vooral geestelijke weg naar Rome.

De schrijfster volgt haar op de voet waarbij het beeld en de symboliek van de meermin centraal staan. In het hart van het Vaticaan ontknoopt zich het verhaal, dat qua spanning niet onderdoet voor de Da Vinci Code, maar wat verder gaat over ‘het ontdekken van de kracht van universele liefde’. Een kracht die de macht liefdevol bij de hand neemt opdat ‘Matilda’s hartenwens in vervulling gaat dat vrouwen volledig priester kunnen zijn en alle kerkelijke ambten kunnen bekleden’.

Al met al een universeel en actueel verhaal, meesterlijk geschreven.

Recensie op http://www.zinweb.nl

Komende woensdag spreekt Selma Sevenhuijsen tijdens het Zinwebcafé te Amsterdam. Mirjam Windrich recenseerde voor ons haar boek “Koningin van het Vaticaan”. Een pleidooi voor een vrouwelijke paus.

Mathilde van Canossa
Met ’Konlngin van het Vaticaan’ heeft Selma Sevenhuijsen, voormalig hooglerlaar Vrouwenstudies te Utrecht, een prachtige studie neergezet. Of liever gezegd: een reisverhaal geschreven. Of nog beter gezegd: een verslag geschreven van een spiritueel pad. En niet zomaar een spiritueel pad, ze is het gegaan naar aanleiding van, of misschien wel in de geest van Mathilda van Canossa. Zelf heeft Sevenhuijsen daar nog andere bewoordingen voor die zich in het boek voordoen als bijzondere momenten van inzicht en contact, van dromen en vooral veel heilige plekken en symbolen die als een parelsnoer over verschillende plaatsen in Italië verspreid liggen. Het belangrijkste symbool is dat van de dubbelstaartige meermin, die Sevenhuijsen voor het eerst met de in elfde eeuw levende Mathilde van Canossa in contact brengt, en wel die boven haar graf in het Vaticaan. Waar, zoals wij alleen weten, niet al te veel vrouwen begraven liggen.
Het symbool van de meermin
De meermin is een eeuwenoud symbool van de moedergodin en van de scheppende en voedende vrouwelijke krachten en Sevenhuijsen schreef er een boek over. Maar haar nieuwsgierigheid naar Mathilda van Canossa was ook aangewakkerd. Ze wist wel iets: ’Dat zij een 11e eeuwse gravin was van het huidige Toscane en Emilia Romagna. Dat zij in een bijzondere relatie stond tot de uit Sovana afkomstige paus Gregorius VII, die bekend staat als een groot kerkhervormer. Dat zij in haar kasteel in Canossa de gastvrouw was van de beroemde ontmoeting tussen paus Gregorius VII en de Duitse Keizer Hendrik IV, waar de laatste boete deed na zijn excommunicatie door de paus. En dat zij ook breder een belangrijke rol had vervuld in de laatmiddeleeuwse politiek in Italië. Maar waarom zou er een dubbelstaartige meermin boven haar graf staan?’
Reisverslag
Volgt het verslag van haar tweejarige reis in de periode van het 900-jarige bestaan van Mathilda van Canossa. Een verhaal, rijk aan kennis over alle mogelijke plaatsen, ontmoetingen, kerken, symbolen, riviertjes en kleine, mysterieuze plekjes en grote, diepgaande persoonlijke ervaringen. Sevenhuijsen neemt ons aan de hand van Mantova tot Florence, van Pisa naar Rome en later nog een paar keer naar Rome. Want pas 400 jaar na Mathilde’s dood werd zij in het Vaticaan begraven. Wie was zij? Aan het einde van het boek geeft Sevenhuijsen nog een prachtige lezing over wat het nu eigenlijk betekent, die ’andere wereld’, ’het goddelijke’ en wat heilige plekken zijn en wat zij met de mensheid doen.
Verhalende geschiedenis én reisgids
Een helder geschreven, maar ook bijna encyclopedisch werk voor een ieder die niet alleen geinteresseerd is in deze specifieke geschiedenis of juist zelf aan een spirituele weg is begonnen, maar ook voor iemand die een gedetailleerde reisgids zoekt voor een rondgang langs deze heilige plekken in Italië. Sevenhuijsen organiseert ook zelf deze reis, zoals te lezen is op haar website.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s